ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΚΤΗΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ